Bijstandsfraude

U wordt verdacht van bijstandsfraude?

De bijstand is een uitkering voor mensen die geen inkomen hebben en ook geen recht hebben op een andere uitkering zoals de WW of Ziektewet. Deze mensen hebben wel kosten voor zaken als eten, wonen en ziektekosten maar geen inkomen om de kosten te betalen. De bijstand is daarmee echt een financieel vangnet om ervoor te zorgen dat mensen niet aan de bedelstaf raken.

In principe heeft elke Nederlander die aan de eisen voldoet recht op een bijstandsuitkering, een mooi beginsel van onze verzorgingsstaat. Maar helaas vindt er ook veel fraude plaats met de bijstand. Soms wordt er door mensen bewust of onbewust fraude gepleegd, zogenaamde bijstandsfraude. Bijstandsfraude kost de staat, en daarmee ook de belastingbetaler, vele miljoenen per jaar en dat is precies de reden waarom bijstandsfraude intensief wordt opgespoord door de uitvoerende instanties.

Op bijstandsfraude staan flinke straffen. Als u schuldig wordt bevonden aan bijstandsfraude dient u sowieso de uitkering terug te betalen. Hiervoor wordt het bruto bedrag genomen zodat u altijd meer moet terugbetalen dan u heeft ontvangen. Afhankelijk van de hoogte van het fraudebedrag kunt u zelfs worden veroordeeld tot een gevangenisstraf.

Wanneer is er sprake van bijstandsfraude?
Dit is voor veel mensen niet goed duidelijk, en bijstandsfraude gebeurt daarom ook heel vaak onbewust. Soms kan een advocaat u bijstaan. U vraagt bijvoorbeeld een bijstandsuitkering aan als alleenstaande, maar na een paar maanden krijgt u een relatie en u gaat al snel samenwonen. Dit dient u direct door te geven aan het UWV. Gebeurt dit niet dan is er al sprake van bijstandsfraude.

Hetzelfde geldt wanneer u vermogen heeft in de vorm van een huis, spaargeld of als u een schenking ontvangt. Al dit soort zaken dient u op te geven of het kan wederom als bijstandsfraude worden gezien met alle (financiële) gevolgen van dien.

Wordt u verdacht van bijstandsfraude? Vaak is het verstandig direct een advocaat in te schakelen. Hermens Van Spanje Advocaten is gespecialiseerd in strafzaken en kan u juridische ondersteuning verlenen in elke zaak over bijstandsfraude.

Meer over bijstand en vakantiebijstand en samenwonen – bijstand en bijverdienen – ww en vakantieww en bijverdienen