Wordt u verdacht van uitkeringssfraude? Wilt u bijgestaan worden door een goede advocaat in fraudezaken? Neem dan vandaag nog contact met ons op.

Wat is uitkeringsfraude?

Als u een bijstandsuitkering, WW, WAO, Ziektewet of een andere uitkering ontvangt om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien, dan bent u verplicht om eerlijk te zijn over uw persoonlijke en financiële situatie. Heeft u bijvoorbeeld inkomsten die u niet opgeeft? Dan kan dat als zwart werken worden gezien. Of heeft u eigen vermogen in de vorm van spaargeld, aandelen of een eigen huis? Dan dient u dit meestal bij het aanvragen van de uitkering te melden. Doet u dit niet dan kan er direct al sprake zijn van uitkeringsfraude. Dergelijke fraudezaken kunnen leiden tot een boete of een andere vorm van straf, soms zelfs tot gevangenisstraf. Een goede advocaat in fraudezaken kan u juridisch bijstaan.

Daarnaast moet u veranderingen in uw situatie aan de gemeente doorgeven. Hierbij moet u denken aan veranderingen in het inkomen of als u bijvoorbeeld gaat samenwonen. Als u deze informatie niet doorgeeft dan is dat strafbaar en maakt u zich mogelijk schuldig aan uitkeringsfraude zoals bijstandsfraude. Hier wordt door de sociale recherche actief naar gezocht en kan er bijvoorbeeld een huisbezoek plaatsvinden.  

Op uitkeringsfraude staat vaak een flinke straf

Er zijn verschillende vormen van bijstandsfraude met verschillende consequenties. Uitkeringsfraude, bijvoorbeeld door bijverdienen of het hebben van een gezamenlijke huishouding kent zware straffen. De hoogte van de straf voor uitkeringsfraude hangt af van het fraudebedrag en de duur van de periode waarin u fraude zou hebben gepleegd. Er kan een forse werkstraf worden opgelegd en in het allerergste geval zelfs een celstraf. Daarnaast wordt uw uitkering door de gemeente stopgezet en zal men de onterecht ontvangen bijstand terugvorderen.

Ook het niet opgeven van vermogen kan worden gezien als uitkeringsfraude en ook dit heeft straf tot gevolg en dat uw uitkering wordt stopgezet en teruggevorderd. Hierdoor komen veel mensen in de financiële problemen en soms zelfs in een sociaal isolement. Uitkeringsfraude kan dus grote gevolgen hebben, maar soms kunt u er niets aan doen.